Nederlands English

Volg Munckhof online

facebook   linkedin   twitter

Veilig online betalen

Online betalen

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze volledige website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. Beheer


Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door vervoernaarvliegveld.nl. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Vervoernaarvliegveld.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derde leveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd. Vervoernaarvliegveld.nl kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Alle vertoonde prijzen en tijden zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

2. Gegevens van bezoekers


U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

3. Cookies


3a Vervoernaarvliegveld.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Vervoernaarlviegveld.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.


3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.


3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Veiligheid van online betalingen via iDEAL of CreditCard

De betaling vindt plaats in een beveiligde omgeving van MultiSafepay (gebruik makend van Secure Socket Layer Techniek), waar de berichtenstroom zo wordt gecodeerd, dat deze niet door derden te achterhalen is. Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of over deze site, neemt u dan contact met ons op via email: info@vervoernaarvliegveld.nl.

5. Vragen


Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Disclaimer & Privacy Policy terecht bij Munckhof Groep. De contactgegevens staan vermeld op deze website.


6. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Vervoernaarvliegveld.nl worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Vervoernaarvliegveld.nl wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.